Ad interim ICT-coördinator

Harm Hofstede heeft jarenlange ervaring als ICT-coördinator op verschillende scholen voor primair onderwijs in de regio Haaglanden.
Hierdoor weet hij op welke manier ICT in het onderwijs en de organisatie van het onderwijs kan worden ingezet, waarmee tijd, geld en moeite worden bespaard en frustraties en werkdruk worden voorkomen.

Harm Hofstede kan voor een afgebakende periode worden ingehuurd als ICT-coördinator/ICT-stimulater/ICT-coach, voor bijvoorbeeld:

  1. Inventarisatie en advies hardware (digiborden, computers medewerkers, computers leerlingen, tablets)
  2. Inventarisatie en advies software
  3. Inventarisatie en advies eduware
  4. Inventarisatie en advies ICT-diensten en producten (zoals schoolwebsite, platform oudercommunicatie, leerlingadministratiesystemen, webapplicaties)
  5. Implementatie schoolhelpdesk
  6. Samenstellen van een “Handboek ICT” voor beheerders en gebruikers
  7. Stroomlijnen externe contacten

Harm Hofstede heeft een groot netwerk van professionals die waar nodig altijd kunnen bijspringen met hun kennis en vaardigheden.