Handleidingen, beknopte instructies, instructievideo’s

Harm Hofstede schrijft handleidingen en beknopte instructies in duidelijke, begrijpelijke taal voor verschillende doelgroepen.
Deze informatie kan zowel online (via een website) als offline (op papier) beschikbaar worden gesteld.

Harm Hofstede maakt ook instructievideo’s met schermopnamen of door middel van animatie.

Voorbeeld online handleiding:

Voorbeeld instructievideo’s