ICT-coach

Niet iedereen is bij voorbaat enthousiast over het gebruik van ICT. Dat kan komen door onbekendheid of onzekerheid/faalangst. Of doordat ICT frustraties geeft in plaats van een meerwaarde heeft. Of door technische of organisatorische drempels, die goed gebruik in de weg staan.

Harm Hofstede helpt je graag op weg! Door je de meerwaarde van ICT te laten zien en je te laten ervaren dat het wél lukt als je de weg maar kent. En door te zorgen dat er geen drempels meer zijn! In een individueel coachingstraject, bepaal je zelf je leervraag of leervragen. Dat kunnen kleine én grote vragen zijn, alles mag! Harm Hofstede kijkt en luister goed naar jou en zorgt dat je na het traject ICT wél gebruikt in je werkzaamheden. Zo’n coachingstraject vraagt om een investering (in tijd en geld) maar verdient zich dubble en dwars terug (in tijd én werkplezier).

Neem vrijblijvend contact op om te bespreken wat Harm Hofstede voor jou kan betekenen!

Voorbeelden:

De kleuterjuf die het digibord niet gebruikt omdat het niet werkt en niet weet hóe het digibord in te zetten bij haar kleuters én zichzelf digibeet noemt, weet na het traject wat te doen bij storingen, waar ze mooi digitaal lesmateriaal vindt om klassikaal aan te bieden maar ook hoe het digibord in te zetten bij het werken met hoeken én ervaart dat ze veel meer kan dan ze dacht, als ze maar leert te durven.

Een intern begeleider met een hoge werkdruk die door het leren van handigheidjes in kantoorapplicaties én leerlingadmnistratiesystemen, houdt tijd over voor rustmomenten tussendoor.

Voor een administratieve kracht die niet wordt bijgeschoold maar wel steeds meer ICT-gerelateerde taken op zijn bordje krijgt, worden beknopte instructies geschreven, zodat de werkzaamheden gestructureerd, snel én goed worden uitgevoerd.

Een ICT-coördinator die in schaarse tijd niet meer overziet wat wel en niet tot het takenpakket hoort en wie de juiste partners kunnen zijn, heeft na het traject weer overzicht over taken en heeft geleerd te delegeren.

Een directeur die “iets wil met ICT” maar door de vele bomen het oerwoud niet meer ziet, wordt begeleid in het maken van keuzes uit het enorme aanbod, passend bij het onderwijs op de school. Dus een bewuste keuze voor bepaalde sociale media, het opzetten van een investeringsplan, samen zoeken wat je kunt loslaten zodat niet alles erbij komt…