Einde OnderwijsMarktplaats.nl

Het initiatief op www.onderwijsmarktplaats.nl / www.marktplaatsonderwijs.nl is helaas gestopt!

Het beheer van de website kost tijd en geld en levert niets op. Ik heb onvoldoende reikwijdte om er écht een succes van te maken.

Alle gegevens van gebruikers en advertenties zijn definitief en onherroepelijk verwijderd van de webserver, uit de data en uit de mail.

Was je blij met de website? Doe dan een eenmalige donatie van vijf euro!

Mocht je de domeinnaam willen kopen, neem dan contact op.