Schoolmuurkrant

Harm Hofstede levert in samenwerking met partner Informatieschermen V.O.F. tegen een speciale onderwijsprijs een schoolmuurkrant voor het primair en voortgezet onderwijs.

Hierbij draagt Informatieschermen VOF de zorg voor levering van hardware en het bieden van support. Harm Hofstede zorgt voor een beheerderstraining op locatie.

Meer informatie: https://www.informatieschermen.com.