Sociale media op de basisschool

Hoe zet je sociale media met succes in op de basisschool?

  • Hoe combineer je wereldoriëntatie met sociale media?
  • Hoe zet je sociale media in voor een goed doel?
  • Hoe kunnen wiki’s je helpen bij je onderwijs?
  • Hoe maak je de les spannender met QR-codes?
  • Hoe maak je leerlingen mediawijs met een klassenblog?
  • Hoe kun je apps benutten in de klas?
  • Hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid via sociale media?
  • Hoe maak je een videoclip met de klas?
  • Hoe maak je je collega’s enthousiast voor sociale media?
  • Hoe stimuleer je kennisdeling in het SBO via LinkedIn?

We gaan aan de slag met een stappenplan om sociale media passend bij de school in te voeren.

Meer info: http://mijnkindonline.nl/publicaties/boeken/inspiratieboek-sociale-media-op-de-basisschool

Tijdsduur: 2-4 uur (te bepalen door de school)
Gevalideerd door lerarenregister? Nog niet