Virtuele ideeënbus

Met een virtuele ideeënbus kunnen gebruikers (bijvoorbeeld de leerlingen van je klas of school) ideeën aandragen en stemmen op elkaars ideeën.
Het systeem kan ook gebruikt worden voor feedback op je diensten of producten, klanten kunnen zo meedenken over het verbeteren van je aanbod.

Een demo is te vinden op: http://www.schoolhelpdesk.nl/ideeenbus.