WhatsHappy

De les WhatsHappy maakt de problemen met chatten bespreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken te maken over hoe ze fatsoenlijk met elkaar omgaan. De afspraken zetten ze in een poster, die kan worden ophangen aan de muur of op het prikbord.

Kinderen maken tijdens de les afspraken over hoe ze fatsoenlijk met elkaar omgaan. Niet ieder kind heeft een smartphone en gebruikt Whatsapp, maar de les gaat eigenlijk over chatten in het algemeen. De afspraken die ze maken, kunnen gelden voor alle chatomgevingen. De afspraken zetten ze in een poster, die kan worden ophangen aan de muur of op het prikbord.

Harm Hofstede maakte twee extra posters bij deze les, die gratis te downloaden zijn via www.marktplaatsonderwijs.nl/digitaal.

Meer info: http://mijnkindonline.nl/publicaties/lesmateriaal/whatshappy.